Zdravotnícke noviny

Názory

​Ďakujeme, sestry, že ste!

20. máj 2020 - V súčasnom období boja s koronavírusom majú sestry svoje nezastupiteľné miesto.
Ľudia ich oslovujú ako hrdinovia, anjeli, tlieskajú im po celom svete a vyjadrujú svoj obdiv tomuto povolaniu a mnohým ďalším, ktorí sú v prvej línii. Nebolo to tak dávno, keď sme sa stretávali s osočovaním zdravotníkov a ich sociálny status bol veľmi nízky. Nevážili sme si ľudí, ktorých dnes oslavujeme a od ktorých závisí v prípade nakazenia koronavírusom náš život a starostlivosť o nás a našich blízkych v najťažších chvíľach. Tieto sestry zastávajú aj rolu matky (otca), dcéry (syna), sestry (brata), manželky (manžela), priateľky (priateľa) a sú pripravené a odhodlané zároveň plniť si svoje miesto v spoločnosti vzhľadom na poslanie, ktoré si každá vybrala. 

Každá z nich prezentuje svojou obetavosťou, prístupom, odhodlanosťou a erudovanosťou súčasné ošetrovateľstvo, ktoré je založené na špecifických profesionálnych hodnotách obsiahnutých v atribútoch ošetrovateľského povolania. Prvým atribútom je pevné zanietenie pre službu. Sestry sa postavili dnes do prvej línie aj napriek možným rizikám voči sebe a svojim rodinám. Zaujali svoje miesto v multidisciplinárnom tíme a poskytujú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť orientovanú na podporu, upevňovanie, udržiavanie zdravia a pokojné umieranie. 

Erudovanosť

Druhým atribútom je viera v dôstojnosť a hodnotu človeka. Práve v tejto ťažkej situácii sú si sestry vedomé, že jedinou hodnotou je práve život človeka, a preto poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť každej bytosti bez ohľadu na pohlavie, vek či ďalšie faktory. Vnímajú, že momentálne je potrebné zotrvať v blízkosti ľudí, ktorí to potrebujú a sú v ohrození života. Často sú jedinou osobou pri pacientovi, ktorý umiera a vzhľadom na momentálnu situáciu nie je možné, aby mal pri sebe príbuzných. Práve ona supluje rodinu a drží ho za ruku na jeho poslednej ceste. 

Tretí atribút – vôľa vzdelávať sa motivovala mnoho sestier doplniť si vzdelanie a nadobudnúť nové vedomosti a skúsenosti, a tým pracovať na svojej vlastnej podstate. Jedným zo symbolov ošetrovateľstva je aj kniha, ktorá prezentuje múdrosť. Na Slovensku máme erudované sestry, ktoré práve v tomto období preukazujú podstatu filozofie vedného odboru ošetrovateľstva, ktorá spočíva v holistickom prístupe k pacientovi humánnym spôsobom. Štvrtý atribút – samostatnosť v rozhodovaní alebo právo na sebaurčenie vo svojej profesii je výsledkom spolupatričnosti sestier k svojmu povolaniu, ich hrdosť na povolanie, ktoré vykonávajú, a pozitívny postoj k nadobúdaniu vedomostí, ktoré ich posúvajú. 

Náročnosť povolania

Dnes je priestor ukázať sestrám, ako si vážime ich odhodlanie a obetavosť voči ostatným, ktorí sú v ohrození zdravia alebo aj života. Prejaviť im uznanie a poctu s pokorou a láskou v srdci. Skloniť sa pred ich silou, ktorá mnohokrát ide na úkor ich možností. Pracujú v prvej línii, sú mimo svojich rodín, musia byť v karanténe, ak chcú ochrániť svoje deti a ďalších členov rodiny, a napriek tomu všetkému, čo pre nás mnohých je nepredstaviteľné, sú na oddeleniach pripravené poskytnúť kvalitnú, kontinuálnu, komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť so srdcom na dlani, s múdrosťou a presvedčením plniť najhumánnejšie očakávania. Títo hrdinovia, anjeli alebo ako ich každý z nás osloví, si zaslúžia aj po odznení tejto mimoriadnej situácie úctu a rešpekt. 

Je potrebné, aby vnímali, že stojíme za nimi, že si vážime ich prácu a oceňujeme ich zanietenie pre výkon takého náročného povolania. Je to veľmi dôležité aj pre zvýšenie ich statusu v spoločnosti, nevykresľovať ich negatívne v médiách, ale vyzdvihovať ich hodnotu a prínos pre spoločnosť. 

Z celého srdca vyjadrujeme vďačnosť za ich prácu, obdiv za ich nasadenie, úctu za ich ľudský prístup a rozhodnutie pomáhať a veríme, že celá spoločnosť sa k nám pridá a prejaví svoj postoj k tomuto nádhernému poslaniu sestry. 
 
Sekcia: Názory Autor: doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD., PhDr. Dagmar Magurová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetrovateľstva
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0