Zdravotnícke noviny

Názory

Čierne ovce, biele rúcho

21. december 2018 - Žiadať obnovenie trestu smrti na Slovensku je vážna vec. Dovolím si tvrdiť, že je to podstatne zásadnejšia téma ako každoročné handrkovanie o percento za  poistencov štátu, hoci práve rozpočet bol hlavnou zdravotníckou témou posledných týždňov.
Oveľa vážnejšie však je, ak výzvy na obnovenie trestu smrti za vlastizradu súvisiacu s migráciou zaznievajú od mediálne známeho lekára, ktorý už neraz pred televíznou kamerou šokoval pacientov aj kolegov. Je na zváženie, či sa dotyčnému netreba vrátiť k Hippokratovej prísahe a pripomenúť si, čo hovorí o ľudskosti, humanizme a dôstojnosti lekárskeho povolania.

Rovnako nepochopiteľný je v dnešnom svete plnom antivaxerov a hysterických rodičov postoj ďalšieho profesionála. Tentoraz mám na mysli sestru v jednej z košických ambulancií, ktorá sa na sociálnej sieti otvorene hlási k ignorovaniu povinného očkovania a vyzdvihuje príklad Talianska.

V súvislosti s ambíciami v komunálnej politike si jej názory všimlo podstatne viac ľudí, ako keby bola len ďalším z množstva internetových šarlatánov a bádateľov. Iste, k liečbe rakoviny Savom to má ďaleko, ale pointa je rovnaká – popretie medicíny ako takej.
Aj vy sa pýtate, na čo ešte čakajú etické komisie stavovských komôr? 
Sekcia: Názory Autor: Monika Toporcerová, Zdravotnícke noviny
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 276