Zdravotnícke noviny

Názory

Chváľme najlepších

7. november 2017 - Pôrod je radostnou udalosťou v živote rodiny
Nemá byť dôvodom na stres z prostredia, v ktorom k nemu dochádza. Jeho vedenie by nemalo zvyšovať zdravotné riziko pre matku ani dieťa.

Film Medzi nami o pôrodoch v bratislavskej univerzitnej nemocnici nemá ambíciu byť objektívnym hodnotením pôrodníctva na Slovensku. Je to emocionálny apel, že niečo nie je v poriadku. Hoci mnoho pôrodov prebieha inak, film zobrazuje zlyhania zdravotníckych pracovníkov. Také veci sa stávať nemajú. Ale stávajú sa, dokonca aj vtedy, keď personál vie, že ho sníma dokumentárna kamera.

Ak si niekto myslí, že po filme sa zajtra niečo zmení, asi ho sklamem. Nezmení. Film rozvíril hladinu, ale neponúkol riešenie. A riešenie nie je v revolúcii, ale v evolúcii.

V projekte Sprievodca pôrodnicami hodnotíme (HPI a rodinka.sk) slovenské pôrodnice. Po šiestich rokoch sme celkom dobre odladili metodiku. Hodnotenie sa skladá z odbornej časti (indikátory kvality) a laickej časti (spokojnosť mamičiek). Nad indikátormi kvality sme strávili desiatky hodín diskusií s odbornou spoločnosťou gynekológov a pôrodníkov. Výsledky dnes slúžia nielen ako pomôcka pre nastávajúce mamičky, ale aj ako cenná spätná väzba pre jednotlivé pôrodnice.

Nástrih hrádze, tlak na brucho, cisárske rezy v nekomplikovaných prípadoch, možnosť prítomnosti otca pri pôrode, to všetko sú parametre, ktoré meriame a vyhodnocujeme. A pomaly, postupne, sa pôrodníci začínajú stotožňovať s týmito indikátormi, ktoré prispievajú k štandardizácii starostlivosti.

Porovnávanie vedie k dôležitej veci: súťaži pracovísk. Naša skúsenosť vraví, že primári a samotné pôrodnice berú porovnávanie ako vec prestíže. Skúmajú, čo majú robiť inak, aby o rok dopadli lepšie. Považujeme to za cestu k postupnému zlepšovaniu a skvalitňovaniu slovenského pôrodníctva.

Svetlejšie zajtrajšky nedosiahneme cez kritizovanie najhorších, ale cez pochvalu najlepších. Do diskusie chceme preto prispieť vyzdvihnutím a propagovaním pozitívnych vzorov, ako je napríklad trenčianska pôrodnica, ktorú sme vyhodnotili ako najlepšiu na Slovensku.
 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Tomáš Szalay, PhD., výkonný riaditeľ HPI
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 44