Zdravotnícke noviny

Názory

Chváliť výmenné lístky je vypočítavosť

21. február 2013 - Otom, či pacient využije vyšetrenie u všeobecného lekára alebo priamo u špecialistu, rozhoduje dôvera pacienta vo všeobecného lekára. Kde chýba, musí byť nahradená výmenným lístkom - „dôležitým regulačným prvkom“.

Namiesto dôvery zákon

Je to choré a je to len dôkaz, že kde chýba dôvera, nastupuje tvrdosť zákona a hľadajú sa argumenty, ako sa tým zvýši kvalita. Dobrý všeobecný lekár sa o dostatok pacientov báť nemusí, lebo sa o nich stará, lieči ich a tí k nemu radi chodia. Len zriedkavo, ak je to potrebné, odosiela kvalitný všeobecný lekár pacienta na odborné vyšetrenie. Každý špecialista dobre vie, ktorý všeobecný lekár a koľko pacientov denne alebo mesačne pošle na odborné vyšetrenie. V informačných systémoch je dôkaz... Sú však aj takí, ktorí pošlú za mesiac viac pacientov ako iní za rok. Kvôli takým sa zavádzajú výmenné lístky, rozdávané vo dverách ambulancie, v odbornej ambulancii sa založia do škatule, na ktorú sadá prach. Stratený alebo nedodaný výmenný lístok v odbornej ambulancii sa dá pri revíznej kontrole poisťovňou využiť na redukovanie úhrady za výkon alebo neuhradenie výkonu, je to teda dobrý nástroj „šetrenia“ financií.

Opakovaná zbytočnosť

To, že politici raz výmenné lístky zaviedli, potom zrušili a opäť zaviedli, je dôkazom ich zbytočnosti. Čo býva väčšinou na lístku napísané? Kód diagnózy, občas diagnóza slovne a formulka prosím o odborné vyšetrenie. To všetko plus odborný nález je napísané v dekurze zdravotnej dokumentácie, je tam aj ostatná liečba, záznamy iných lekárov, teda kompletná anamnéza potrebná na komplexnosť odborného vyšetrenia. Na čo sú teda výmenné lístky? Nemal by zákonodarca skôr vyriešiť večnú dilemu, čo je vecným obsahom kapitácie a vôbec za aký časový interval (pracovná doba - stand by) sa kapitácia vypláca?

Keď chvála smrdí

Kto chváli znovuzavedenie výmenných lístkov s tým, že prinesú pre pacienta vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, nemôže tomu sám veriť. Koná tak z vypočítavosti a sleduje úplne iný cieľ. Možno tým zakrýva snahu získať podporu na skrátenie prevádzky lekárskej služby prvej pomoci do 22. hodiny... Možno výmenou za chválu výmenných lístkov sľubuje podporiť zavedenie trojzmennej prevádzky v nemocniciach. Samozrejme „najlepšie“ bude, ak trojzmenku nemocniciam ponecháme zabezpečovať zadarmo, tak ako sú doteraz z povinného zdravotného poistenia platené nemocničné ambulantné pohotovostné služby. Ak to zamestnanec nemocnice pre porušovanie Zákonníka práce odmietne, použijú sa zákonné donucovacie prostriedky -finančné tresty alebo hrozba odňatia slobody. Tým sa iste zvýši kvalita...

Sekcia: Názory Autor: MUDr. Peter Ottinger, Piešťany
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 453