Zdravotnícke noviny

Názory

Chcete dať o svojej práci vedieť?

24. január 2020 - Marketingom sa dnes zaoberá nielen firma zameraná na výrobu či distribúciu liekov, ale aj nemocnica.
Často si agentúru na prípravu marketingovej kampane platia už aj súkromné ambulancie, ktoré sa snažia zvýšiť povedomie o dostupnosti svojich služieb u potenciálnych zákazníkov.

Ako sa však postaviť k vytváraniu marketingovej kampane a jednotlivých aktivít? Postačuje publikovať ich náhodne počas celého roka alebo je lepšie komunikovať kratšie obdobie, ale o to intenzívnejšie? Čo sa stane, ak komunikácia bude nepravidelná a jednotlivé aktivity na seba nebudú nadväzovať?

Efektívnosť takejto „kampane“ je veľmi otázna. Zároveň je malá pravdepodobnosť, že oslovená skupina ľudí si všimne vašu reklamu a ešte menšia, že si ju aj zapamätá. Preto nemôžete očakávať, že vykoná aj nejakú akciu, ako napr. nákup produktu alebo návštevu ambulancie, čo vo väčšine prípadov zvyknú byť hlavné ciele.

Vhodne vytvorená stratégia vie zaručiť 80 % úspechu. Zvyšných 20 % môže ovplyvniť kreatíva. Medzi prvé kroky pri vytváraní stratégie komunikačnej kampane je dôležité správne si zadefinovať cieľ kampane a ako ho chceme merať. Ak máte v týchto základných otázkach jasno, potrebujete si aspoň definovať cieľovú skupinu a komunikačné kanály, cez ktoré budete vaše informácie dostávať k želanej skupine. Aj keď na prvý pohľad to môže vyzerať zložito, už len krátke zamyslenie nad týmito parametrami vám vie pomôcť vhodne vyskladať komunikačné aktivity a hlavne ich medzi sebou prepojiť. Práve nadväznosť komunikácie a frekvencia podávania informácií v krátkom čase je veľmi dôležitá. 

Rôzne štúdie nám ukazujú, ako často je potrebné osloviť človeka, aby si zapamätal daný produkt alebo jeho značku. Napríklad pri výbere reštaurácie je to aspoň 6-krát, no pri kúpe auta je to až 19-krát. Jednotlivý počet zásahov sa líši aj podľa toho, či ide o produkt dennej spotreby, či je to značka, ktorá je dobre známa cieľovej skupine, alebo samotný produkt je už na trhu nejaký ten čas alebo sa uvádza ako novinka. 

Ak plánujete marketingové aktivity, odporúčame ich sústrediť na kratšie časové obdobie. Zvýšite tak frekvenciu zásahov vašej cieľovej skupiny a zároveň pravdepodobnosť pozitívnych výsledkov celej kampane. V ideálnom prípade je mať naplánovanú pravidelnú komunikáciu na rôznych kanáloch a zisťovať, čo pre vás funguje najefektívnejšie.

V prípade, že vaše interné kapacity nie sú dostatočné na pokrytie týchto aktivít, odborníci v našej agentúre na farmaceutický a medicínsky marketing vám vedia byť nápomocní.
Sekcia: Názory Autor: Tomáš Fulajtar, konateľ spoločnosti Grandaliro (PR)
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 49