Zdravotnícke noviny

Názory

Čarovná veta

5. august 2019 - Zvýšené náklady budú hradené z verejného zdravotného poistenia
Táto čarovná veta rieši všetko - od vyšších platieb pre záchranky, urgenty aj príspevky na rekreáciu. Poskytovatelia preto logicky načiahli ruky smerom k poisťovniam. A že to vždy celkom nefunguje, ukazuje odložený protest neštátnych nemocníc na jeseň aj trojdňový chaos okolo úhrad laboratórnych vyšetrení poistencom VšZP.

Čarovná veta všetko automaticky nevyrieši. Papier znesie veľa, aj to, keď si kreslíme tabuľky s 300 sesterskými miestami navyše v čase, keď sestier niet. A navrhujeme platby za návštevu pacienta doma na 35 eur, keď odborníci zdokladujú cenu návštevy pacienta tímom mobilného hospicu v domácom prostredí na 78 eur.

Ďalšia čarovná veta sa vynorila pri odôvodnení, prečo sa rezortom zdravotníctva a sociálnych vecí nepodarilo predložiť sľubovaný spoločný zákon o dlhodobej starostlivosti. Oficiálny dokument uvádza, že prepojenie oboch systémov by bolo možné iba vybudovaním nového poistenia a vybudovaním novej infraštruktúry, adresných príspevkov. A teraz avizovaná čarovná veta: „Bez uvedenej radikálnej zmeny, s ktorou však vlastne nikto zo zúčastnených strán nesúhlasil, nie je možné čokoľvek zmeniť.“

Vďaka za otvorenosť, pani Kalavská a pán Richter
Sekcia: Názory Autor: Monika Toporcerová, ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 109