Zdravotnícke noviny

Názory

Antivakcinačný ošiaľ vo svete a na Slovensku

12. jún 2017 - Zažívame dobu, keď sa moderná civilizácia začína správať necivilizovane
Generácia dnes žijúcich mladých ľudí už prakticky nepozná nástrahy infekčných ochorení, akými sú pravé kiahne, osýpky alebo detská obrna. Vďaka ére, ktorú odštartoval otec vakcinácie Edward Jenner, dosiahlo ľudstvo na poli boja proti infekčným ochoreniam nevídané úspechy.

Podľa oficiálneho stanoviska WHO bola klinická infekcia pravými kiahňami v roku 1980 celosvetovo eradikovaná. Vďaka celoplošnej vakcinácii dnes prakticky nepoznáme ani tetanus, poliomyelitídu, raritný je záškrt a osýpky tiež pomaly upadali do zabudnutia.

Po prudkom náraste množstva konšpiračných teórií, šíriacich sa hlavne vďaka internetovej sieti, neostala konšpiračnými teoretikmi nepoškvrnená ani taká účinná a bezpečná preventívna metóda, akou je vakcinácia. Vďaka prakticky celosvetovému antivakcinačnému ošiaľu sa vo viacerých štátoch vyspelého sveta začali o slovo hlásiť osýpky. V posledných rokoch sme boli svedkami viacerých lokálnych epidémii v Chorvátsku, vo Francúzsku a vo Veľkej Británii.

Konflikt záujmov
    
Stali sme sa tak obeťami vlastného pokroku, keď odmietame lacnú a efektívnu prevenciu potenciálne život ohrozujúcich ochorení. Prapôvodcom celého antivakcinačného ošiaľu je Wakefield, ktorý v roku 1998 publikoval svoju štúdiu v prestížnom odbornom časopise The Lancet. Wakefield tvrdil, že existuje kauzálna súvislosť medzi očkovaním MMR vakcínou a autizmom u detí.

Členovia redakčnej rady sa po čase rozhodli článok stiahnuť a ospravedlniť sa verejnosti za jeho publikovanie, keďže u Wakefielda dokázali konflikt záujmov. Na svetlo sveta sa postupne dostali mnohé zarážajúce skutočnosti, týkajúce sa jeho neetického vedeckého správania. Wakefield si do svojho štatistického súboru totiž vyberal také deti, ktoré sa mu hodili.

Navyše na detskej oslave platil deťom 5 Ł ako bolestné za to, že si nechali odobrať krv. Neskôr bez povolenia etickej komisie testoval na deťoch nový liekový preparát. Hoci bol článok Wakefieldovej štúdie oficiálne stiahnutý a označený za nedôveryhodný, v Anglicku vyvolal ošiaľ, ktorý viedol k 10% poklesu v preočkovanosti.

Preočkovanosť MMR vakcínou bola na Slovensku donedávna okolo 98  %, pod vplyvom súčasného trendu sa však blížime k magickej hranici 95%, pod ktorou s začínajú problémy s kolektívnou imunitou.

Povinné plošné očkovanie proti TBC bolo na Slovensku z dôvodu potenciálnych nežiaducich účinkov živej vakcíny zrušené, zachované ostalo pre zdravotníckych pracovníkov a iné rizikové skupiny. Otázne však je, či si môžeme takýto komfort pri tuberkulóze dovoliť...

Vyštudovaný inžinier...

Po tomto úvodnom impulze sa celosvetovo začali formovať hnutia bojujúce proti povinnej vakcinácii. Slovensko nie je výnimkou ani v realizácii tohto pre spoločnosť negatívneho javu. Očkovanie je u nás často spájané s autizmom, ADHD, epilepsiou, alergiami a mnohými neurologickými deficitmi. Iste, vakcináciu môžeme označiť za neprirodzený zásah do organizmu, tak ako každý lekársky zákrok.

Vakcinácia skutočne má aj svoje nežiaduce účinky, tak ako každý liek, ktorým zasahujeme do patofyziologických dejov v organizme. V drvivej väčšine prípadov však ide o mierne lokálne zápalové reakcie alebo o dočasné zvýšenie teploty a iné banálne nešpecifické príznaky, ktoré bez zásahu odznejú.

Vyhlasovanie spomínaných ochorení za následok očkovania bez relevantných dôkazov je nevďačný výsmech vedcov, vďaka ktorým dnes žijeme bez obáv z mnohých kedysi život ohrozujúcich ochorení. Pomer riziko verzus benefit vakcinácie hovorí jednoznačne o priam zázraku z mikrobiologických laboratórií, o zázraku, ktorý odmietame.

K hlavným postavám antivakcinačnej loby na Slovensku patrí vyštudovaný inžinier. Nemôžeme sa však príliš čudovať, že inžinier, ktorý, pochopiteľne, nemôže disponovať dostatočným rozhľadom v biomedicínskych vedách, uveril a začal šíriť tieto klamstvá, keď sa na Slovensku stretávame aj s lekárom humánnej medicíny, ktorý je dokonca vrcholným predstaviteľom homeopatov a, samozrejme, antivakcinačné šialenstvo podporuje v plnom rozsahu... 
    
Sekcia: Názory Autor: MUC. Ján Šoltés, LF UPJŠ Košice
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 85