Zdravotnícke noviny

Názory

Ako ozdraviť naše nemocnice?

15. október 2019 - Len samotná stratifikácia nemocníc, o ktorú ministerka tak vytrvalo bojuje s vlastnou stranou, na ozdravenie nemocníc nebude stačiť
Pacienti by mali byť operovaní len tam, kde má zdravotnícky personál dostatok skúseností a nemocnica vie garantovať kvalitnú starostlivosť. Ide o takzvanú stratifikáciu, o ktorej sa ministerka už mesiace snaží presvedčiť vlastnú koalíciu. Divadlo, ktoré okolo toho obe strany predvádzajú, im pomáha maskovať fakt, že naše nemocnice potrebujú oveľa hlbšiu a dôkladnejšiu reformu.

Stratifikácia je pre bezpečnosť pacienta dôležité opatrenie. Nemenej dôležité je však aj to, aby slovenské nemocnice začali efektívne hospodáriť a neprehlbovali každý rok svoju stratu. Dobre fungujúce a finančne zdravé nemocnice môžu mať potom viac peňazí pre personál alebo na investície do svojho rozvoja. V modernej krajine by nemalo dochádzať k tomu, aby sme uprostred zimy museli sťahovať pacientov do inej nemocnice pre nefungujúcu kotolňu.

Osobná zodpovednosť ako základ dobrého hospodára

Zisk netreba fetišizovať a v prvom kroku stačí zastaviť často až okaté plytvanie a neefektívne hospodárenie riaditeľov nemocníc. Musíme zmeniť ich motivácie tak, aby sa naozaj nikto nemohol riadiť heslom „kto nekradne (alebo neplytvá), okráda svoju rodinu“. 

Sme presvedčení, že naše nemocnice musí mať štát pevne v rukách, musí do nich zaviesť osobnú zodpovednosť, ale zároveň nemôže riskovať ich skrytú privatizáciu cez transformáciu na akciové spoločnosti, ktorá by aj tak sama osebe nič neriešila. Preto navrhujeme zaviesť pre nemocnice, ktoré sa nenapraviteľne zadlžujú, režim nútenej správy. 

V prípade zadlžovania, bude nútená správa znamenať osobnú zodpovednosť riaditeľov vo forme ich okamžitej výmeny, prehodnotenie dodávateľských zmlúv, spolurozhodovanie ministerstva pri každom kroku nemocnice a pozastavenie automatického nárastu platov. To, ktoré nástroje a v akom rozsahu budú aktivované, bude závisieť od závažnosti situácie v konkrétnej nemocnici. 

V súčasnosti sa riaditeľ zodpovedá len ministrovi, po novom vyvinieme na riaditeľov tlak aj cez ich zamestnancov. Ak bude totiž zle hospodáriť, nebude mu hroziť len telefonát od ministra, ale aj nespokojnosť zamestnancov, ktorí môžu mať kvôli nemu pozastavený rast platov.

Sieťové riadenie

Napriek tomu, že štát je vlastníkom nemocníc po celom Slovensku, takmer vôbec nevyužíva potenciál koordinovaného riadenia či úspor z rozsahu. Individuálne riadenie nemocníc je často neefektívne a prenos dobrej praxe z jednej nemocnice do druhej je založený na existencii dobrých vzťahov či náhode.

Práve preto navrhujeme vytvoriť celoslovenskú sieť štátnych nemocníc s jednotným riadením, kde bude mať generálny riaditeľ alebo riaditeľka siete silné právomoci a nebude len bezvýznamnou figúrkou. Potrebujeme aktívne využívať výhody zo spoločných nákupov zdravotníckeho materiálu, liekov, ale aj rôznych služieb. Ušetriť sa dá aj na jednotnom informačnom a účtovnom systéme. Hlavným cieľom je však zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti centrálnou koordináciou všetkých nemocníc. 

Nemocnice budeme motivovať aj investíciami

V nedávnom článku som písal o problémoch, ktoré spôsobuje rokmi zanedbávaný investičný dlh v nemocniciach. Okrem spomínaných nástrojov kontroly a efektívneho riadenia, potrebujeme aj spôsob, ktorým budeme zodpovedných riaditeľov motivovať. Nemocnica, ktorá dobre hospodári alebo vykazuje zlepšenia v súlade s odporúčaniami, by mala mať ľahší prístup k investičným prostriedkom na svoj rozvoj.

A na záver, viac peňazí pre rozvoj našich nemocníc je možné nájsť aj popresúvaním zásuviek, do ktorých prúdia financie. Oproti okolitým krajinám dávame príliš veľa peňazí na sanitky, diagnostické vyšetrenia (CT, MR), laboratórne vyšetrenia, lieky a špeciálny materiál. Naopak, menej ako okolité krajiny míňame na prevenciu, nemocničnú, ale aj ambulantnú starostlivosť. 

Slovenské nemocnice potrebujú viac peňazí. Bez stratifikácie, zavedenia sieťového riadenia, možnosti nútenej správy a zmien motivácii vedenia nemocníc by však bolo dofinancovanie len ďalším zdrojom plytvania.

 
Sekcia: Názory Autor: Oskar Dvořák (expert na zdravotníctvo, koalícia PS/SPOLU)
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 151