Zdravotnícke noviny

Názory

Akákoľvek právna úprava, ktorá sa týka rozsahu, v akom sa má zdravotná starostlivosť uhrádzať z verejných zdrojov a v akom si ju má platiť sám pacient, sa v konečnom dôsledku týka obsahu/rozsahu ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
8. december 2017, 10:25
JUDr. Ivan HUMENÍK, PhD., advokátska kancelária h&h PARTNERS
Pohľad na návrh štátneho rozpočtu pre kapitolu zdravotníctva.
8. december 2017, 10:19
MUDr. Marek Krajčí, poslanec NR SR, člen Výboru pre zdravotníctvo za OĽaNO
Pred niekoľkými rokmi sme zažili Zajacove dvadsaťkorunáčky, časom sa do ambulancií dostali rôznorodé poplatky, občas cítiac, že platíte aj za vodík vo vode, lebo kreativita nemá hraníc.
8. december 2017, 10:14
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
K dôležitému zákonu o zdravotnej starostlivosti na poslednej tohtoročnej schôdzi parlamentu bolo predložených 92 pozmeňujúcich zákonov.
8. december 2017, 10:10
Monika Toporcerová, Zdravotnícke noviny
1. Stáva sa takmer pravidlom, že plánované hospitalizácie s cieľom preliečenia bolestivého vertebrogenného syndrómu znemožňujúceho ambulantnú liečbu pacienta infúznou liečbou VšZP odkladá na iný, spravidla neskorší termín. Na prvý pohľad sa zdá, že sa nič nestalo, ide predsa o odkladný výkon. Pacient nevie pochopiť, prečo má termín prijatia na liečbu v nemocnici posunutý zdravotnou poisťovňou na neskorší termín, dostaví sa do ambulancie a vzniká konflikt.
28. november 2017, 10:03
MUDr. Peter Ottinger
Návrh štátneho rozpočtu na rok 2018 v kapitole zdravotníctvo ani v tomto roku nie je nádejou na lepšiu budúcnosť pre sestry a pôrodné asistentky
28. november 2017, 10:00
Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Na dlhé vysedávanie v ambulanciách všeobecných lekárov aj na dlhé čakacie lehoty u špecialistov nadávajú svorne takmer všetci pacienti
28. november 2017, 09:56
Monika Toporcerová
Po zážitkoch vlastných i príbuzných nemám ilúzie o tom, čo všetko je možné zažiť v našich zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť
28. november 2017, 09:54
Jana Andelová
Rozvážne, empatické, profesionálne reagujúce na nečakané situácie, vzbudzujúce v pacientovi dôveru
15. november 2017, 10:39
Monika Toporcerová
V priebehu troch mesiacov som mala hospitalizovaných blízkych v dvoch bratislavských nemocniciach
15. november 2017, 10:36
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN

Stránky