Zdravotnícke noviny

Názory

Ak sa urýchlene neprijmú požadované opatrenia, dôjde veľmi rýchlo k ekonomickému kolapsu väčšiny ambulantných gastroenterologických pracovísk
27. marec 2020, 09:35
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Ja ani moji kolegovia sa už celé týždne nemáme proti COVID-19 čím chrániť.
20. marec 2020, 15:55
MUDr. Monika Palušková, PhD. MBA, prezidentka, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska
Schválne Vás neoslovujem pán premiér, aby som Vám aj touto formou pripomenul funkciu, ktorú už pár týždňov zastávate a ešte štyri dni budete zastávať. 
17. marec 2020, 22:45
PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
My, dolupodpísaní zdravotnícki pracovníci,
12. marec 2020, 10:32
Igor Krupa, Martin Sedmina, Majka Bohunčáková Bizeová, Veronika Kurilová, Andrej Thurzo
Tento článok bol pripravený advokátskou kanceláriou Kinstellar na základe často diskutovaných otázok našich klientov a obsahuje kľúčové právne odporúčania pre zamestnávateľov na Slovensku v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19.
11. marec 2020, 20:10
Adam Hodoň, Partner; Viliam Myšička, Partner; Peter Kováč, Of Counsel, Kinstellar
ANS už pred takmer dvoma týždňami oficiálne listom požiadala MZ SR o pomoc pri zabezpečení dodania osobných ochranných pomôcok zo Štátnych hmotných rezerv
11. marec 2020, 14:14
Asociácia nemocníc Slovenska
Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, kde máme už pacientov s potvrdeným koronavírusom
10. marec 2020, 10:20
MUDr. Michaela Macháčová Viceprezidentka SSVPL
Profesionálny zdravotný personál má v prvom rade pomáhať ľudom
28. február 2020, 10:58
Adam Gaľa, spoluzakladateľ firmy Grandaliro (PR)
Najväčším problémom slovenského zdravotníctva nie je ani tak nedostatok lekárov, ako ich zlé rozmiestnenie
26. február 2020, 16:38
Ing. Ľuboš Lopatka
Ak chceme pomôcť pacientovi, tak „viac štátu nepomôže“.
25. február 2020, 13:30
Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera

Stránky