Zdravotnícke noviny

Názory

J. Kopáček. Stanovenie protilátok má nesporný význam a štát by mal takéto aktivity podporovať
5. august 2020, 10:25
doc. M. Hrubiško; MVDr. J. Kopáček; prof. M. Jeseňák; MUDr. A. Zlatoš a MUDr. P. Sečník
Prax ukázala sa, že legálna dostupnosť potratovej tabletky neovplyvní skutočný počet potratov.
3. august 2020, 13:10
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
Európska komisia nám neprikazuje zopakovať verejnú súťaž ani rušiť platné povolenia. 
22. júl 2020, 11:52
Monika Toporcerová, ZdN
Spochybňovanie princípu právnej istoty vrcholnými predstaviteľmi štátu môže spôsobiť mnohé škody. 
22. júl 2020, 08:34
PhDr. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby
Všetko zahalené rúškom tajného tajomstva.
6. júl 2020, 13:11
Jana Andelová, ZdN
Citlivé informácie sme v projektoch víťazov nenašli.
3. júl 2020, 12:14
Monika Toporcerová, ZdN
Hippokrates sa musí v hrobe obracať. 
3. júl 2020, 11:53
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Pritom legislatívne prostredie je, paradoxne, stále netransparentné a nepredvídateľné. 
1. júl 2020, 14:03
MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka Asociácie pre generické a biosimilárne lieky
Návrhy na reformu riadenej zdravotnej starostlivosti by mali byť vopred prediskutované 
1. júl 2020, 13:53
PhDr. Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacienta
Budeme sledovať, či rovnaký meter bude používať aj na nastupujúcich nominantov. 
1. júl 2020, 13:16
Dušan Zachar, INEKO

Stránky