Zdravotnícke noviny

Blogy

Revízni lekári VšZP v úlohe poradcov

12. október 2018 - Pre nezainteresovaných možno prekvapujúca informácia, ktorá mení v laickej verejnosti celkom rozšírenú predstavu o „zlých“ revíznych lekároch a ich snahe striehnuť na chyby lekárov v ambulanciách a ušetriť poisťovni čo najviac peňazí. 
Pre zainteresovaných však realita, ktorá im pomôže v každodennej praxi.
 
Nové kompetencie, ktoré od 1. 7. 2018 zazmluvnila Všeobecná zdravotná poisťovňa, už  všeobecní lekári pre dospelých reálne pocítili v podobe vyšších príjmov svojich ambulancií. Podľa prezidentky Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Moniky Paluškovej ide o prilepšenie vo výške 300 – 350 eur mesačne, ktoré môže v priemere ambulancia získať.
 
Práve správne vykazovanie nových výkonov bolo jednou z tém, o ktorej v uplynulých týždňoch diskutovali lekári z ambulancií s revíznymi lekármi najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku.  Sériu tematických regionálnych stretnutí, ktoré absolvovalo viac ako 500 lekárov z celého Slovenska, organizovala VšZP v spolupráci so SVLS.
 
Dotazníkové hodnotenia sú pre nás pozitívnou spätnou väzbou a signálom, že lekári z terénu oceňujú osobné stretnutia a praktické ukážky, ktoré im pomôžu pri správnom vykazovaní výkonov. Ušetrí to čas a prácu nielen im, ale aj zdravotnej poisťovni. Nechceme jednou rukou dávať a druhou brať, správne vykazovanie je však základom našej korektnej spolupráce. V tomto ako „strážcovia“ verejných zdrojov so zodpovednosťou za ich efektívne využívanie nemôžeme poľaviť. Na konci je totiž pacient, ktorý dostane správnu a včasnú liečbu aj vďaka jasným a medzinárodne uznávaným pravidlám.

Semináre absolvovali lekári v Starej Turej, Trnave, Zvolene, Martine, Nitre, Poprade, Košiciach a  Bratislave.
 
V rámci filozofie VšZP, ktorá chce zvyšovaním kompetencií všeobecných lekárov posilňovať ich postavenie v systéme a zároveň odbremeňovať ambulancie špecialistov, by všeobecní lekári mali v dohľadnom čase získať ďalšiu kompetenciu. K manažovaniu pacientov s nekomplikovanou hypertenziou a  poruchami metabolizmu tukov by mala pribudnúť aj starostlivosť o pacientov s poruchami metabolizmu cukrov.
Sekcia: Blogy Autor: Beáta Havelková, riaditeľka odboru zdravotného a revízneho VšZP
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 738