Zdravotnícke noviny

Blogy

Odišli nádeje?

28. apríl 2014 - Pracovala som na Slovensku a v zahraničí v odbore, ktorý som vyštudovala.
Štúdium ošetrovateľstva som absolvovala doma na Slovensku - od strednej zdravotníckej školy až po bakalárske. Magisterské už v Írsku na University of Dublin, Trinity College.
Jeho vývoj, ako aj dianie doma i v zahraničí sledujem už dlhé roky.

Vzhľadom na skúsenosti s prácou sestry, ale aj ako študentka porovnávam situáciu, vývoj ošetrovateľstva, výskumu v ošetrovateľstve, obsah štúdia, jeho využívanie v praxi, postavenie sestier, názory, postoje a podmienky v ktorých sestry doma i v zahraničí pracujú.

Situácia v Európe je pre sestry momentálne nepriaznivá. No treba povedať, že úroveň slovenského ošetrovateľstva v porovnaní s európskymi krajinami je v značnom nepomere.

Podmienky na výkon nášho povolania sú nedostatočné, bezpečnosť pri práci chrániaca tak sestry, ako aj pacientov je neadekvátna, nízka životná úroveň a hodnota našej práce je nízka. Politická ignorancia, prerastajúca až do našich vlastných radov, začína byť neznesiteľná.

Nesúhlasím s mnohými krokmi terajšieho vedenia komory, jej nečinnosťou a mlčaním, odmietaním akejkoľvek kritiky. Nesúhlasím s praktikami, ktoré s demokratickými princípmi, bohužiaľ, veľa spoločného nemajú.

Zdá sa, že odchodom bývalej prezidentky PhDr. Márie Lévyovej a zrušením zákona 62/2012 odišli aj všetky nádeje na pozitívne zmeny. Situácia sa všeobecne iba zhoršuje. Chce to zmenu a pevných, akčných ľudí, ktorým naozaj ide o dobro veci.

Mojím cieľom je uplatňovať skúsenosti, nadobudnuté doma a v zahraničí v prospech sestier, ošetrovateľstva a pacientov. Nezabúdajme, že na konci našej práce je pacient, ktorý nás potrebuje.
Sekcia: Blogy Autor: Beáta Grešš Halász, MSc., sestra
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1760