Zdravotnícke noviny

Blogy

Nie úplatky, ale príspevky

21. január 2014 - Som všeobecný lekár a podľa môjho názoru pri dnešnom nedofinancovaní súkromných ambulancií nie je možné, aby existovali úplatky.
Ďakujem pacientovi za každé euro, ktoré mi dá, všetky tieto prostriedky zhltne prevádzka ambulancie a stále je to veľmi málo na to, aby som z toho „úplatku“ mal osobný profit. Od poisťovní dostávam v priemere 2 eurá na pacienta mesačne, ročne je to cca 24 eur na pacienta.

Moje ročné náklady predstavujú pritom cca 36 eur na pacienta.

Každý mesiac stojím pred problémom, ako zabezpečiť chýbajúce euro na pacienta tak, aby som mohol pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a neskrachoval.

V tejto situácii v rámci viaczdrojového financovania sa mi už roky osvedčuje systém dobrovoľných finančných darov od pacientov. Dary prijímam ako solidárne dobrovoľné finančné príspevky na prevádzku ambulancie.

Tento rok predpokladám celkový príjem z darov od mojich pacientov cca 5 500 eur.

Sú to prostriedky, ktorými kompenzujem niektoré reštrikcie poisťovní a zabezpečujem dostupnosť vyšetrení CRP, glykovaného hemoglobínu, kardiošpecifických enzýmov, HCV PCR, šijem rany, ošetrujem dekubity, vyplachujem cerumen, vyšetrujem EKG, Holter Tk, skríningovú spirometriu, AB indexy a doprajem slušnejší príjem aj sestre.

Čiže vďaka darom od pacientov môžem robiť to, čo si ich zdravotný stav vyžaduje, hoci v podstate je to iba to, za čo si už raz zaplatili do zdravotnej poisťovne, ale tá im to odmieta v mojej ambulancii poskytnúť.

Nemusím sa zaoberať tzv. kompetenciami, nezmyselnými reguláciami úradníkov. Ročne 5 500 eur je však stále málo na odstránenie diskriminácie mužov pri skríningovom vyšetrení PSA, obštrukcií pri vyšetrovaní parametrov štítnej žľazy a podobne.
Sekcia: Blogy Autor: MUDr. Peter Lipták, všeobecný lekár pre dospelých
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1321