Zdravotnícke noviny

Blogy

Choroby ezdravia

19. február 2018 - Elektronizácia slovenského zdravotníctva si doteraz podľa Národného centra zdravotníckych informácií NCZI vyžiadala 87,8 milióna eur. Išlo o zdroje z eurofondov a zo štátneho rozpočtu.
Termín ostrého štartu elektronických služieb do praxe sa viackrát a úplne nezmyselne posúval a aj teraz od 1. 1. 2018 iba pomaly nabieha skúšobne. Šéf NCZI hovorí o projekte, ktorý má za sebou turbulentnú históriu, prešiel mnohými  koncepčnými a technologickými zmenami. Týmito „tiež vysvetleniami“ sú nahrádzané politické a lobistické prekáračky znamenajúce iba jedno. Koľko si z eurofondov ten alebo onen lobistický subjekt trhne! Realita ambulancií, rola lekárov, sestier išli a stále zostávajú bokom. Až po skúšobnom sprevádzkovaní sa o „hlasy volajúcich na púšti“ – rozumej lekárov a sestričiek – začínajú zaujímať „kompetentní“.

Projekt ezdravie, alebo ak chcete eHealth, je spustený v skúšobnej prevádzke. To, že lekári, všeobecné nemocnice využívajú desiatky rôznych ambulantných softvérov, je už roky verejne známe, ale nikoho to v príprave systému nezaujímalo. Otázka vydávania elektronických preukazov mala byť vyriešená s elektronickými občianskymi preukazmi. Súčasný systém vydávania kartičiek s čipom sa už asi ani komplikovanejšie vymyslieť nedal. Je nepochopiteľné, že v dobe čipov pribúdajú jedna plastová kartička za druhou. Namiesto viacstranových občianskych preukazov asi budeme mať viacstranové plastové puzdrá na kartičky.

ÚDZS počnúc rokom 2013 dokázal zbabrať zakúpený DRG systém a pretvoriť ho na tak deformovaný model, že autori originálu by z tejto slovenskej aplikácie dostali „tanec svätého Víta“! VšZP slovami generálneho riaditeľa prichádza po 20-ročnej odmlke s výrazom prospektívneho rozpočtovania nemocníc, ale so zachovaním vykazovania podľa DRG. To je taký hybrid, že mimovoľné tiky vyššie spomenutého tanca dostanú aj všetci lekári aj sestričky! Na dôvažok systém ezdravie ide zatiaľ v rovnakých intenciách. Má priniesť elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami, lekárňami a zdravotnými poisťovňami  v horizontálnej rovine. Odosielanie zaznamenaných údajov viazne v lieviku, ktorý pri náraste pripojení neodvratne zlyhá.

Z môjho pohľadu je nevyhnutný medzistupeň na úrovni VÚC v rovnakej štruktúre ako centrum. Pre menej chápavých považujem za potrebné zlúčenie do jednej inštitúcie – politicky nezávislého ÚRADU (NCZI + ÚVZ + ÚDZS + ŠÚKL). Krajské pobočky by mali mať identickú štruktúru. Ak cez uvedenú „kontrolu“ prejde vykázaná starostlivosť na lôžku alebo ambulancii s dodržaným štandardným postupom, bude riadne uhradená zdravotnou poisťovňou.

Ak neprejde, bude predmetom ďalšieho konania a dohadovania. Potom ezdravie prinesie:
·        funkčný eRecept (budem s ním až potom spokojný, keď ako ambulantný lekár – zamestnanec nemocnice budem môcť povedať pacientovi: „Nech sa páči, vaše lieky a vaša zdravotnícka pomôcka je pre vás pripravená v zmysle eReceptu v nemocničnej lekárni...“;
·        eVyšetrenie – zaznamenanie záznamu z vyšetrenia a následne možnosť jeho zobrazenia u iných lekárov, vytvorenie elektronického výmenného lístka... a budem rád, keď písomné správy, tlačiarne, hory papiera, teda papierová byrokracia sa stanú minulosťou;
·        eLab – zápis laboratórnych výsledkov do systému ezdravie – tu vidím najväčší problém, pretože tie najdôležitejšie laboratórne vyšetrenia sa musia vykonávať nonstop a v súčasnosti sú takto dostupné väčšinou iba v nemocniciach;

Verme, že Národný portál zdravia (www.npz.sk)/elektronická zdravotná knižka nás odbremení od administratívnej záťaže, ale zatiaľ lekárov a sestry odbremeňuje skôr od pacientov, pretože informačné systémy sú stále vedené paralelne s dokumentáciou, alebo naopak, dokumentácie bez informačných systémov. Zdravotné sestry, fyzioterapeuti by mali prevziať veľkú časť lekárskych výkonov. Iba tak sa systém zefektívni. Systém uľahčí prístup pacientom k záznamom, čím sprehľadní reálnu preskripciu a zabráni zneužívaniu preskripcie na „iné účely“. eVýmenné lístky sú rovnakou hlúposťou ako papierové!

Žiaľ, je pravdou, že doteraz vynaložených 88 miliónov na projekt ezdravie nie je veľmi vidieť, pretože vplyvom lobizmu a klientelizmu sa stratilo niekoľko rokov. Aj preto pri zavádzaní do praxe by bolo veľmi nerozumné riešenie uponáhľať.
Sekcia: Blogy Autor: MUDr. Peter Ottinger
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 719