Zdravotnícke noviny

Správy

Preto sa odporúča pripoistiť aj komerčne
21. júl 2017, 09:26
tasr
Ošetriť v zahraničí potrebovali skôr muži než ženy a deti
21. júl 2017, 09:17
tasr
Polyetyléntereftalát alebo PET je v súčasnosti najrozšírenejším obalovým materiálom na balenie rôznych typov vôd a nápojov. Na Slovensku je takto balených 85 percent nealko nápojov
21. júl 2017, 09:09
tasr
Ku gynekológovi chodí pravidelne asi štvrtina pacientok, upozorňuje Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
20. júl 2017, 10:15
tasr
V oboch prípadoch bolo regionálnym hygienikom vydané opatrenie na zákaz využívania piesku na hry detí
20. júl 2017, 09:24
tasr
V pôrodnici Nemocnice Zvolen sa rodí čoraz viac detí
18. júl 2017, 13:32
tasr
Ambulantní lekári hroziaci výpoveďami zdravotným poisťovniam trvajú na svojich požiadavkách
18. júl 2017, 12:15
tasr
Bol ukončený druhý úsek kontroly v 13 zdravotníckych zariadeniach
18. júl 2017, 10:03
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) má ochranný limit chrániť aj pred vysokými doplatkami za zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny
18. júl 2017, 09:29
tasr
Bratislavskej detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou bude aj naďalej šéfovať Ladislav Kužela
18. júl 2017, 09:24
tasr

Stránky