Zdravotnícke noviny

Správy

Vyše tisíc onkologických pacientov sa už mohlo liečiť unikátnou metódou. Skúšobnú prevádzku protónového terapeutického centra v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku spustili na jar v roku 2010.

28. február 2013, 13:40
ZdN

Po rokovaní predsedu SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Mgr. Antona Szalaya a prezidenta ANS MUDr. Mariana Petka, MPH., v Bratislave sa konečne črtá kompromisná dohoda v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi odbormi a 57 členskými nemocnicami asociácie.

28. február 2013, 13:34
ZdN

Ministerstvo pomohlo svojim nemocniciam 10 miliónmi eur. Pohľadávky na neuhradenom poistnom do Sociálnej poisťovne voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti štátu a transformovaným zdravotníckym zariadeniam boli ku koncu minulého roku 48,7 mil. eur. Informáciu o vývoji pohľadávok pripravil na rokovanie vlády 27. februára generálny riaditeľ SP Ing. Dušan Muňko.

 

28. február 2013, 13:34
ZdN

Podľa údajov z Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktoré Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) poskytlo Národné centrum zdravotníckych informácií z 18 774 lekárov a zubných lekárov ku koncu roka 2010 malo 3704 pracovný úväzok väčší ako 1,0.

27. február 2013, 13:38
ZdN

Vlani bolo na Slovensku evidovaných 46 nových prípadov HIV infekcie, z toho šesť prípadov zachytili u cudzincov pri prechodnom pobyte v SR. Boli hlásené tri nové prípady AIDS u slovenských občanov, dvaja pacienti na AIDS zomreli.

21. február 2013, 14:37
ZdN

Nemocnice žiadajú od zdravotných poisťovní zvýšenie platieb.
Hoci sa koncom minulého roku zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska dohodli s poisťovňami na úprave zmluvných podmienok na prvý polrok tohto roku a odporučili svojim nemocniciam dodatky k zmluvám podpísať, pričom platby mali byť na rovnakej úrovni ako v druhom polroku 2012.

21. február 2013, 13:29
ZdN

Stereotaktickú operáciu unikátnou technológiou hĺbkovej stimulácie mozgu (Deep Brain Stimulation - DBS) pacientovi trpiacemu dystóniou urobili prvýkrát 18. februára v banskobystrickej Fakultnej NsP F. D. Roosevelta.

21. február 2013, 13:29
ZdN

Návrh novely zákona 581/2004 o zdravotných poisťovniach, ktorým chcel Viliam Novotný (SDKÚ-DS) na 14. schôdzi Národnej rady SR presadiť zmeny v zoznamoch pacientov, čakajúcich na odkladnú zdravotnú starostlivosť, 75 vládni poslanci bez akejkoľvek diskusie zdržaním sa pri hlasovaní neposunuli ani do druhého čítania. V poradovníkoch je takmer 20 000 pacientov.

21. február 2013, 13:29
ZdN

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Banskobystrickom kraji sa už dlhší čas boria s problémami s úhradami výkonov Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Poisťovňa im neraz vôbec alebo čiastočne nezaplatí výkony indikované lekárom.

21. február 2013, 13:29
ZdN

Samospráva investovala vlani do svojich stratových zdravotníckych zariadení vyše pol milióna eur. Nemocnice s poliklinikou v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dosiahli vlani stratu 799 000 eur. Na porovnanie - v roku 2011 to bola strata až 2,214 mil. eur.

21. február 2013, 13:29
ZdN

Stránky