Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Pacienti aj ich blízki sú k zdravotníkom stále agresívnejší. Dokážu im uštedriť facky, kopance, uhryznutia i zlomeniny.
14. február 2014, 09:35
Možnosti diagnostiky a liečby zhubných nádorov – to sú oblasti medicíny, ktoré často rezonujú medzi odbornou aj laickou verejnosťou.
13. február 2014, 11:15
Optimalizáciou liečby sa počas posledných 30 rokov zlepšila pravdepodobnosť prežívania u detských onkologických pacientov. Päťročné prežívanie stúplo z hodnoty 67 % na začiatku 80. rokov minulého storočia na súčasných 83 %.
13. február 2014, 10:15
Personalizovaná medicína je rýchlo sa šíriacim a progresívnym smerom súčasnosti a to nielen v onkológii. Hlavnou témou minuloročného výročného zasadnutia ASCO bola personalizovaná onkológia – nový smer usilujúci sa o maximálne prispôsobenie liečby unikátnemu genetickému profilu nielen jednotlivých pacientov, ale aj jednotlivých typov nádorovej choroby.
13. február 2014, 10:05
V nasledujúcich riadkoch sú uvedené informácie o problémoch s bolesťou brucha, akútnej a chronickej viscerálnej bolesti a chronickej bolesti na hrudníku.
13. február 2014, 09:55
Nádory hrubého čreva a ich vzostupný trend, najmä kolorektálneho karcinómu (KRK), sú neustále predmetom dlhodobého záujmu mnohých odborných lekárov, ktorí sa podieľajú na ich prevencii, diagnostike a liečbe. Práve včasná diagnostika, skorý skríning a detekcia prekanceróz môže ovplyvniť zlepšenie prognózy tohto závažného ochorenia.
13. február 2014, 08:55
V dňoch 28. až 30. novembra 2013 sa v priestoroch Magistrátu mesta Košice uskutočnil XVII. ročník Košických chemoterapeutických dní, IV. konferencia sestier pracujúcich v onkológii a IX. pacientsky seminár.
13. február 2014, 08:35
Hamletovská otázka byť či nebyť sa dá obrazne aplikovať aj na regionálne nemocnice.
3. február 2014, 10:15
Podľa rezortu bude v zdravotníctve o 147 miliónov eur viac.
17. január 2014, 11:35
Pred zaradením technológie do používania by sa mal spraviť takzvaný Health Technology Assessment (HTA – hodnotenie zdravotníckych technológií).
12. december 2013, 10:10

Stránky