Zdravotnícke noviny

Diskusia

Nezmyselný návrh namiesto prednostného vyšetrenia zaviesť doplnkové ordinačné hodiny padol
20. apríl 2017, 13:05
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Poisťovne sa sťažujú, že sú v nevýhodnom postavení – musia uhradiť každý liek, ktorý lekár predpíše
20. apríl 2017, 13:00
Branislav Janík, Zdravotnícke noviny
Infekčné osýpky sa veselo šíria ďalej
20. apríl 2017, 12:54
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Na Slovensku máme zatiaľ dostatočnú kolektívnu imunitu, založenú na povinnom očkovacom kalendári
18. apríl 2017, 14:29
MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA (Sieť)
Vítame potvrdenie lokality Rázsochy v rámci Bratislavy ako vhodnejšieho variantu výstavby novej univerzitnej nemocnice v porovnaní s pôvodne navrhovanou lokalitou Patrónka
18. apríl 2017, 14:15
MUDr. Marian Kollár, prezident SLK
Jedným z cieľov programu vlády je zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov a vytvorenie systému viaczdrojového financovania
18. apríl 2017, 13:31
MUDr. Marián Šóth, prezident ASL SR
Už dlhší čas sa snažím definovať, čo je pri vzdelávaní hlavný problém súčasnosti
18. apríl 2017, 12:40
MUC. Michal Pečík, LF UK Bratislava
Súťaž pre študentov lekárskych fakúlt Medik roka, ktorú organizuje sieť nemocníc Svet zdravia, je fenomén
18. apríl 2017, 10:50
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Do ministerských a iných byrokratických lebiek človek nevidí... 
18. apríl 2017, 10:48
Branislav Janík, Zdravotnícke noviny
Niekoľko hodín strávených pri mladých študentoch na súťaži Medik roka mi zhodilo všetky možné okuliare, nielen tie ružové
18. apríl 2017, 10:46
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny

Stránky