Zdravotnícke noviny

Názory

Na každom mítingu Európskeho zväzu všeobecných a rodinných lekárov (UEMO) sú diskutované témy, ktoré rezonujú naprieč celou Európou a proces ich zastabilizovania, resp. vyliečenia nie je jednoduchý
12. jún 2017, 12:54
MUDr. Marián Šóth, prezident ASL SR
Vítame každú rozumnú diskusiu či polemiku
12. jún 2017, 12:49
Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvera z. p.
Zavedenie emergentného systému (ES) do praxe výrazne predražilo distribúciu liekov na Slovensku
6. jún 2017, 12:27
PharmDr. Koloman Gachall, prezident ADL
Musí existovať nulová tolerancia voči zadlžovaniu, pretože príčinami zadlžovania nemocníc sú vnútorná neefektívnosť a predlžovanie splatnosti faktúr dodávateľom
5. jún 2017, 09:07
MUDr. Peter Ottinger
Naopak, opäť môže vniesť do systému úplatky od pacientov
5. jún 2017, 09:00
Mária Lévyová, prezidentka AOPP
Obmedzenie zisku zdravotných poisťovní je stará, obohratá pesnička
5. jún 2017, 08:44
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Novela o liekoch bola prijatá na začiatku roka, časť zákona, na ktorú sa tešili predovšetkým lekárne, začala platiť v apríli
5. jún 2017, 08:43
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Nevyriešil sa problém nedostatku sestier, ale nastalo ešte väčšie preťaženie personálu
31. máj 2017, 12:01
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s. hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo
Žiaľ, situácia pacientov nie je dobrá napriek tomu, že v zdravotníctve asi neexistuje skupina či človek, ktorý by netvrdil, že pacient má byť na prvom mieste
30. máj 2017, 14:11
PHDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP
To, že si sestry nezvolili zmenu, je veľká škoda. 
30. máj 2017, 14:06
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN

Stránky