Zdravotnícke noviny

Názory

Vítame potvrdenie lokality Rázsochy v rámci Bratislavy ako vhodnejšieho variantu výstavby novej univerzitnej nemocnice v porovnaní s pôvodne navrhovanou lokalitou Patrónka
18. apríl 2017, 14:15
MUDr. Marian Kollár, prezident SLK
Jedným z cieľov programu vlády je zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov a vytvorenie systému viaczdrojového financovania
18. apríl 2017, 13:31
MUDr. Marián Šóth, prezident ASL SR
Už dlhší čas sa snažím definovať, čo je pri vzdelávaní hlavný problém súčasnosti
18. apríl 2017, 12:40
MUC. Michal Pečík, LF UK Bratislava
Súťaž pre študentov lekárskych fakúlt Medik roka, ktorú organizuje sieť nemocníc Svet zdravia, je fenomén
18. apríl 2017, 10:50
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Do ministerských a iných byrokratických lebiek človek nevidí... 
18. apríl 2017, 10:48
Branislav Janík, Zdravotnícke noviny
Niekoľko hodín strávených pri mladých študentoch na súťaži Medik roka mi zhodilo všetky možné okuliare, nielen tie ružové
18. apríl 2017, 10:46
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Už je to viac ako pol roka, keď sme v našich lekárňach zintenzívnili mapovanie nedostupných liekov
10. apríl 2017, 13:49
Mgr. Tomáš Slechan, výkonný riaditeľ lekární Dr.Max na Slovensku
Slovensko čoraz viac trápi chronický nedostatok lekárov
10. apríl 2017, 13:28
MUDr. Peter Ottinger
Prečo stojíme pred potrebou zaviesť poplatky v ambulanciách
10. apríl 2017, 13:18
MUDr. Peter Lipták, člen predstavenstva ZAP za segment VLD
Opätovné otvorenie diskusie o výstavbe novej Univerzitnej nemocnice Bratislava prinieslo prvý pozitívny krok
10. apríl 2017, 09:22
MUDr. Valerián Potičný, MPH, lekár Bratislavského kraja

Stránky