Zdravotnícke noviny

Názory

Akékoľvek otázky na tému novely zákona 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov by nemali vytesniť pointu, ktorou sú dve roviny úpravy - podozrenie z účelovosti a prospechu záujmov konkrétneho obchodného subjektu a narušenie základných princípov cenovej regulácie.

7. február 2013, 13:29
PharmDr. Ondrej Sukeľ, prvý viceprezident SLeK

Treba konečne zaviesť spravodlivosť do systému pohotovostných služieb. Aký je rozdiel medzi povinnou alebo nútenou prácou a zákonom prikázanou prácou počas výkonu pohotovostnej služby? Povinná alebo nútená práca je zakázaná medzinárodnými dohovormi i ústavou, ktorá ustanovuje, že nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby.

7. február 2013, 13:29
MUDr. Peter Ottinger, viceprezident ANS

Stránky