Zdravotnícke noviny

Názory

Na pozíciu ministerskej sestry som nastúpila v pomerne búrlivom období.
6. december 2016, 09:18
PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., riaditeľka odboru ošetrovateľstva MZ SR, ministerská sestra
Okolo výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá mala o dva roky už liečiť pacientov, je isté len to, že zhltla vyše 3,5 mil. eur daňových poplatníkov.
30. november 2016, 08:42
Branislav Janík, Zdravotnícke noviny
Slovenská komora fyzioterapeutov patrí k malým komorám, súčasne však má veľký počet členov v porovnaní s registrovanými.
28. november 2016, 09:18
RNDr. Mgr. Csaba Csolti, MPH, MBA, prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov
Niekoľkí kolegovia sa ma pýtali, či som spokojný so znovuzvolením do funkcie prezidenta lekárskej komory.
8. november 2016, 09:29
MUDr. Marian Kollár, prezident SLK
Súdržnosť, kontinuita, autonómnosť segmentov, profesionalita a integrácia sú hlavné princípy činnosti Asociácie súkromných lekárov SR, ktoré sa budem snažiť po zvolení za prezidenta asociácie naplniť v priebehu nasledujúcich štyroch rokov vo funkčnom období 2016 – 2020.
8. november 2016, 08:29
MUDr.Marián Šóth, prezident ASL SR
AOPP vníma potrebu vyriešiť plytvanie v zdravotníctve. Aj preto sme ako strešná pacientska organizácia privítali dialóg s rezortným ministerstvom aj na tému liekovej politiky štátu.
31. október 2016, 08:29
MUDr. Katarína Kafková, prezidentka AOPP
Štát zrejme doleje koncom tohto roka peniaze do zdravotníctva, ktorému pustila žilou odvodová odpočítateľná položka.
31. október 2016, 07:29
MUDr. Tomáš Szalay, výkonný riaditeľ HPI
V záplave negatívnych informácií o hrôzach slovenského zdravotníctva dobre padne, keď človek stretne ľudí, ktorí chcú niečo konkrétnymi krokmi meniť.
28. október 2016, 12:19
Branislav Janík, redaktor ZdN
Postup Sociálnej poisťovne je plne v súlade so zákonom. V tomto prípade je však zákonný postup neprimerane tvrdý.
26. október 2016, 12:30
MUDr. Ján Černák
Stredné zdravotnícke školy by sa mohli sústrediť na výchovu iných zdravotníckych povolaní.
12. júl 2016, 09:49
PhDr. Mária Lévyová, exprezidentka SK SaPA

Stránky