Zdravotnícke noviny

Diskusia

Vrátiť možnosť prednostného vyšetrenia a poplatok najviac 6 eur.
13. február 2017, 10:22
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
O súbežnej praxi ako o veľkom probléme sa hovorí už dlho.
31. január 2017, 12:46
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Čo najviac zaujalo médiá na formovaní tímu liberálov pre zdravotníctvo? No, samozrejme, že je v ňom Rudolf Zajac... Vraj, no počkaj, zdravotníctvo, Zajac je späť...
31. január 2017, 12:42
Branislav Janík, Zdravotnícke noviny
Slovensko ovládla epidémia chrípky, lekári oznámili už vyše 70 000 akútnych respiračných ochorení. Ak sme ešte pred desiatimi rokmi dosahovali zaočkovanosť populácie 13 percent, v minulej sezóne sa dalo zaočkovať len niečo vyše 4 percent.
30. január 2017, 14:03
Branislav Janík, Zdravotnícke noviny
Ako posunúť pacienta do pozície priority slovenského zdravotníctva.
27. január 2017, 11:00
MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA, Strana #sieť
Problematiku poplatkov vyrieši nový zoznam výkonov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a vytvorenie systému viaczdrojového financovania.
27. január 2017, 10:00
MUDr. Marián Šóth, prezident ASL SR
Na pozíciu ministerskej sestry som nastúpila v pomerne búrlivom období.
6. december 2016, 09:18
PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., riaditeľka odboru ošetrovateľstva MZ SR, ministerská sestra
Okolo výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá mala o dva roky už liečiť pacientov, je isté len to, že zhltla vyše 3,5 mil. eur daňových poplatníkov.
30. november 2016, 08:42
Branislav Janík, Zdravotnícke noviny
Slovenská komora fyzioterapeutov patrí k malým komorám, súčasne však má veľký počet členov v porovnaní s registrovanými.
28. november 2016, 09:18
RNDr. Mgr. Csaba Csolti, MPH, MBA, prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov
Niekoľkí kolegovia sa ma pýtali, či som spokojný so znovuzvolením do funkcie prezidenta lekárskej komory.
8. november 2016, 09:29
MUDr. Marian Kollár, prezident SLK

Stránky